T: + 48 515 202 334

Regulamin

26
maj 20 wtorek
27
maj 20 środa

Regulamin

 

Przedmiot regulaminu

Poniższy dokument określa zady świadczenia usług prze D&C Property Holdings, prawa i obowiązki względem podmiotu świadczącego usługi oraz osób korzystających z owych usług.

 Serwis internetowy

Strona www.apartments-wroclaw.com ma na celu pomoc w określeniu dostępności i zdobyciu wiedzy związanej z rezerwacją apartamentów. Oprócz drukowania potwierdzeń dotyczących rezerwacji, nie przysługuje prawo do powielania, kopiowania, sprzedawania lub w inny sposób wykorzystywania informacji znajdujących się na stronie bez zgody D&C Property Holdings. Korzystanie z serwisu internetowego ogranicza się do osób pełnoletnich mogących zawierać umowy wiążące.

Rezerwacje

Należy pamiętać, że podane na stronie www.apartments-wroclaw.com informacje dotyczące dostępności apartamentów, warunków rezerwacji oraz zasad ich anulowania, mogą się różnić w stosunku do informacji podawanych za pośrednictwem internetowych pełnomocników, stron partnerskich, czy biur podróży. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami jej dotyczącymi, dokładne sprawdzenie cen i dostępności terminów.

Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem rodzimej strony D&C Property Holdings (www.apartments-wroclaw.com), w serwisach internetowych, z którymi D&C Property Holdings ma podpisaną umowę współpracy, telefonicznie (pod numerami: +48 71 324 14 83 lub 515 202 334) lub mailowo (pod adresami: reservation@apartments-wroclaw.com lub info@apartments-wroclaw.com).

Złożenie rezerwacji za pośrednictwem wyżej wymienionych kanałów i otrzymanie potwierdzenia rezerwacji równoznaczne jest z zawarciem umowy,  warunki której określane są zgodnie z polityką serwisu lub miejsca, w jakim złożona została rezerwacja.

Płatności

Aby zagwarantować rezerwację, należy w dniu jej dokonania lub do 48 godzin po jej dokonaniu wpłacić całość ceny rezerwacji lub zaliczkę w wysokości 20% ceny. Brak przedpłaty pełnej kwoty lub zaliczki do 48 godzin od dokonania rezerwacji  skutkuje automatyczną anulacją rezerwacji.

Goście, których rezerwacja została częściowo przedpłacona zostaną poproszeni w dniu przyjazdu o pełną wpłatę ceny rezerwacji.  Będzie można tego dokonać przy użyciu karty kredytowej, karty debetowej lub gotówki.

W dniu przyjazdu goście mogą zostać poproszeni o wpłatę kaucji  w postaci pre-autoryzacji na ich karcie kredytowej lub w formie depozytu gotówkowego (patrz poniżej informacje dotyczące kaucji).

Klienci którzy dokonali rezerwacji u pośrednika i wpłacili zaliczkę lub pełną kwotę ceny rezerwacji, zostaną poproszeni w dniu przyjazdu o podanie karty kredytowej w celu dokonania pre-autoryzacji.  Zostaną również poproszeni o przedstawienie potwierdzenia rezerwacji i dowodu wpłaty.

D&C Property Holdings akceptuje większość kart kredytowych i debetowych, w tym także American Express.

D&C Property Holdings nie akceptuje czeków, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z zarządcą.

Anulacja rezerwacji i niepojawienie się gościa

Anulowanie rezerwacji będzie obowiązywać dopiero od momentu dostarczenia rezygnacji przez gościa dla D&C Property Holdings.

Rezygnacje należy składać wyłącznie drogą mailową. Potwierdzenia anulacji również będą wysyłane drogą mailową. Brak otrzymania od D&C Property Holdings potwierdzenia odbioru rezygnacji będzie traktowane, jak brak anulacji.

Rezygnacji należy dokonać nie później, niż do godziny 12:00 w południe (czasu polskiego) na dwa dni przed przyjazdem. Po uzyskaniu potwierdzenia anulacji należy zachować numer anulacji.

W sytuacji kiedy gość się nie pojawi i nie zgłosi rezygnacji według wyżej wymienionych zasad,  będzie mógł starać się odzyskać poniesione koszty od ubezpieczyciela, jeśli oczywiście posiada stosowne do tego ubezpieczenie. Zdecydowanie zalecamy, aby wszyscy klienci przed dokonaniem rezerwacji uzyskali odpowiednie ubezpieczenie.

Przedpłaty dokonane przy wyborze rezerwacji “prepay and save” nie podlegają zwrotowi.

Jeżeli klient nie przybędzie lub jeśli dokona rezygnacji w czasie krótszym niż 48 godzin przed datą przyjazdu zostanie pobrana pełna kwota pobytu, która nie zostanie zwrócona.

Klient potwierdza, że powyższe zasady rezygnacji są zrozumiałe i uczciwe.

Zmiany w rezerwacji

W przypadku wystąpienia niedających się przewidzieć zdarzeń losowych, których skutków nie można usunąć w natychmiastowy sposób i przy użyciu dostępnych firmie wynajmującej apartamenty środków, D&C Property Holdings zastrzega sobie prawo do przeniesienia rezerwacji do podobnego obiektu, o podobnym standardzie. W sytuacji, kiedy podjęte zostały wszelkie czynności zmierzające do usunięcia skutków wynikłych z nieprzewidzianych zdarzeń losowych i w sytuacji braku możliwości przeniesienie rezerwacji, D&C Property Holdings ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku Operator zwróci Klientowi kwotę, którą wpłacił za rezerwację. Osoby korzystające z usług D&C Property Holdings przyjmują do wiadomości, że D&C Property Holdings nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez Klienta lub na rzecz Klienta w wyniku przeniesienia, bądź odstąpienia od umowy spowodowanego zdarzeniami losowymi.

Zmiany rezerwacji na wniosek klienta

Jeżeli klient chce zmienić rezerwację, datę pobytu  lub typ apartamentu, D&C Property Holdings nie gwarantuje, że będzie w stanie to uczynić i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub dodatkowe koszty wynikłe z tej okoliczności.

Dla rezerwacji “Prepay and Save” zmiany nie są dozwolone. Dla pozostałych rezerwacji zmiany są możliwe, ale są zależne od dostępności w danym dniu. Gość może dokonać zmian informując o tym D&C Property Holdings nie później, niż 48 godzin przed przyjazdem. Dodatkowe koszty mogą być ponoszone w przypadku zakwaterowania na inne noce, gdzie cena będzie się różnic od poprzedniej rezerwacji. Wszystkie wnioski, zmiany i poprawki musza być dokonane w formie pisemnej na adres reservations@apartments-wroclaw.com.

Kaucja za szkody oraz pre-autoryzacja

Operator zastrzega sobie prawo do pobierania kaucji zabezpieczającej w momencie zameldowania. Opłata pobierana będzie za każdy wynajęty apartament z osobna.

Wysokość kaucji wynosi 500 zł. Wpłaty kaucji można dokonać za pomocą gotówki, bądź przy użyciu karty kredytowej. W sytuacji, kiedy dojdzie do naruszenia porządku w budynku, w którym znajduje się apartament lub gdy dojdzie do zniszczeń apartamentu, D&C Property Holdings zastrzega sobie prawo do zatrzymania części lub całości kaucji na poczet wyrządzonej szkody.

Kaucja może zostać wstrzymana również w sytuacji, gdy apartament zostanie oddany w złym stanie, uszkodzone zostało mienie, nadmiernie zużyto energię elektryczną lub naruszony został regulamin budynku. W przypadku złamania regulaminu, D&C Property Holdings zastrzega sobie również prawo do wyproszenia gościa z apartamentu. Kaucja może być również zatrzymana w sytuacji, kiedy w apartamencie przebywają osoby niezameldowane. W apartamentach nie zezwala się na przeprowadzanie imprez oraz nakazuje się zachować ciszę nawet przed godzina 22. Kaucja będzie także zatrzymana gdy zostanie złamany zakaz palenia papierosów w apartamencie.

Jeżeli kaucja jest wpłacona w gotówce, będzie ona zwrócona w dniu wyjazdu po sprawdzeniu stanu apartamentu przez osobę do tego upoważnioną.

Depozyty zabezpieczone na karcie kredytowej (w formie pre-autoryzacji) lub pobrane z karty debetowej zostaną zwrócone zgodnie z polityką banku, do którego przynależna jest karta.  Zwykle procedura zwrotu kaucji trwa od 3 do 10 dni roboczych, jednak w niektórych przypadkach może trwać dłużej. D&C Property Holdings nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zwrocie pre-autoryzacji nałożonej na kartę kredytową.

Klienci powinni pamiętać, że mimo iż po dokonaniu pre-autoryzacji środki dostępne na ich koncie zmniejszają się o kwotę pre-autoryzacji, to nie są one pobierane przez D&C Property Holdings. Pre-autoryzacja jest transakcją, która polega na zamrożeniu (przetrzymaniu) przez bank środków na koncie.

W przypadku gdy koszty zniszczeń przekraczają wartość kaucji, klient zobowiązuje się do wpłacenia odszkodowania za wyrządzoną w apartamencie szkodę, opłaci koszty czyszczenia apartamantu i pokryje wszelkie opłaty, które są konsekwencją wyrządzonej szkody, w tym poniesie wszelkie koszty sądowe, jeżeli takowe wystąpią.

Klient wyraża zgodę na pokrycie wszelkich kosztów wynikłych i związanych ze szkodą wyrządzoną przez klienta na rzecz D&C Property Holdings.

Zameldowanie i wymeldowanie

Do apartamentu będzie można się zameldować dopiero po godzinie 15.00 w dniu przyjazdu. Aby zagwarantować sobie dostęp przed wyżej wymienioną godziną należy skontaktować się z recepcją D&C Property Holdings i dokonać rezerwacji na dodatkową dobę, która poprzedza dzień przyjazdu. Cena za dodatkowy nocleg będzie naliczana zgodnie obowiązującym w danym dniu cennikiem.

Wszystkie mieszkania muszą być opuszczone przed godziną 11:00 w dniu wyjazdu, chyba że wcześniej został ustalona inna godzina. Dopłata za każdą dodatkową godzinę  wynosi 40 zł. Gość jednak nie może zostać w apartamencie dłużej niż do godziny 15:00. Pozostanie w apartamencie dłużej niż do godziny 15:00 skutkuje naliczeniem do rachunku kwoty za dodatkową dobę. Cena będzie ustalana zgodnie z obowiązującym na dany dzień cennikiem.

Jeżeli klucze lub wydany gościowi pilot do bramy garażowej zostanie zgubiony, klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów kupna nowego pilota lub kosztów wyrobienia nowego klucza, lub, jeśli będzie taka konieczność, kosztów za usługę ślusarską. Cena będzie uzależniona od szkody, jednakże w przypadku zgubienia pilota do bramy będzie to koszt 500 zł.

Informujemy, że wszystkie apartamenty obsługiwane są prze jedną recepcję, która znajduje się przy ul. Wierzbowej 3. Bez względu na to w jakiej lokalizacji znajduje się apartament meldunek do apartamentu można się zameldować jedynie przy ul. Wierzbowej 3.  

Usługi zawarte w cenie

Wszystkie apartamenty są w pełni umeblowane i posiadają kuchnię wyposażoną w niezbędny do gotowania sprzęt (sztućce, garnki, talerze itp.)

Apartamenty  wyposażony są również w podstawowe kosmetyki.

W cenę apartamentu wliczona jest pościel, ręczniki, telewizja i internet.

Każdy apartament ma limit na  energię elektryczną i nadmierne jej zużycie spowoduje dodatkowe koszty, które zostaną doliczone do rachunku gościa. Prosimy upewnić się, że wszystkie urządzenia elektryczne są wyłączone, kiedy nie są używane.

W cenę wynajmu apartamentu wliczone jest także sprzątanie, jednak nie odbywa się ono codziennie. Jeżeli zostają państwo na dłużej, niż 7 dni wtedy zapewniamy sprzątanie apartamentu w trakcie pobytu. Jeżeli pobyt jest krótszy, niż 7 dni istnieje możliwość wykupienia usługi sprzątania. Cena takiej usługi wynosi 50 zł.

Uszkodzenia lub utrata mienia należącego do gości

D&C Property Holdings nie bierze odpowiedzialności za utratę mienia lub zniszczenie mienia należącego do gości oraz osób przebywających w apartamencie w trakcie trwania rezerwacji.

D&C Property Holdings nie bierze również odpowiedzialności za mienie pozostawione poza apartamentem – pojazdy zaparkowane w wyznaczonych przez D&C Property Holdings zostawiane są przez właścicieli tych aut na ich odpowiedzialność.

D&C Property Holdings nie ponosi także odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie rzeczy osobistych pozostawionych w sejfach należących do D&C Property Holdings.

 Uszkodzenie i utrata mienia należącego do D&C Property Holdings

Klient odpowiedzialny jest za stan mieszkania oraz jego zawartość podczas trwania rezerwacji. Mieszkanie oraz cały sprzęt (naczynia, meble itp.) muszą być czyste i uporządkowane przez gościa na koniec pobytu, w przeciwnym razie do rachunku mogą zostać dodane dodatkowe koszty.

Klienci powinni zamykać okna oraz drzwi za każdym razem, kiedy opuszczają apartament.

Korzystanie z apartamentów

Wykorzystanie apartamentu w celu prowadzenia działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie, bez zgody D&C Property Holdings jest zabronione.

Dokonywanie zmian wnętrz apartamentów jest naruszeniem prawa i jest surowo zabronione.

D&C Property Holdings przekazuje apartament tylko do użytku prywatnego.

D&C Property Holdings zabrania osobom trzecich pobytu w apartamencie, za wyjątkiem osób zameldowanych.

Zabrania się gościom pod wynajmowania apartamentu.

D&C Property Holdings zastrzega sobie prawo odmowy zameldowania gościom, którzy znajdują się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, są niestosownie ubrani, stosują obraźliwy język lub w inny sposób naruszają zasady dobrego zachowania.

D&C Property Holdings prowadzi restrykcyjną politykę „No Party” (zakaz imprezowania). Maksymalna liczba osób w apartamencie nie może przekraczać liczby osób zameldowanych, a poziom hałasu nie może powodować zakłóceń porządku gości przebywających w innych apartamentach. Złamanie zakazu imprezowania, skutkuje naliczeniem dodatkowych opłat do rachunku gościa, bądź, jeśli będzie tak konieczność, wyproszeniem gościa z apartamentu i rozwiązaniem umowy bez zwrotu jakichkolwiek kosztów.

Maksymalne obłożenie pokoju jest określone w potwierdzeniu rezerwacji.

Goście muszą przestrzegać zasad i procedur obowiązujących w apartamencie.

Zakaz palenia

D&C Property Holdings nie posiada w swojej ofercie apartamentów, w których można palić. W całym budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.  Opłata za złamanie zakazu palenia wynosi 500 zł.

Używanie świec lub wzniecanie jakichkolwiek płomieni w apartamencie jest surowo zabronione.

Dostęp do nieruchomości przez zarząd i personel

Dostęp do apartamentu posiada zarząd oraz osoby do tego upoważnione, które mogą w każdej chwili wejść do apartamentu w celu kontroli lub przeprowadzenia napraw konserwacyjnych.

Reklamacje

D&C Property Holdings dołoży wszelkich starań, aby apartament przeznaczony do zakwaterowania był w odpowiednim stanie i na odpowiednim poziomie.

Wszelkie reklamacje dotyczące apartamentu powinny zostać przez gościa zgłaszane niezwłocznie, najlepiej zaraz po zameldowaniu i nie później niż 12 godzin od zameldowania. W przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane.

Problemy zgłaszane przez gości będą rozwiązywane na miejscu, o ile nic nie stanie na przeszkodzie. W innym przypadku, D&C Property Holdings zastrzega sobie prawo do zapewnienia gościom apartamentu zastępczego (jeżeli to będzie możliwe) lub częściowego zwrotu pieniędzy.

Dzieci

Dzieci poniżej 2 roku życia przebywają bezpłatnie. Jest to jednak uzależnione od dostępności odpowiedniego do tego apartamentu.

Przy zameldowaniu dzieci powyżej 2 lat są traktowane jako osoby dorosłe.

Dzieci poniżej 14 roku życia nie mogą przebywać w apartamencie samodzielnie, przez cały czas muszą znajdować się pod nadzorem i opieką osób dorosłych.

Zwierzęta

Zwierzęta są dozwolone jedynie za zgodą D&C Property Holdings.

Prawo

Treść regulaminu będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim.

newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami i promocjami!

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij